FEVRIYE 2024

The LORD Almighty told me to talk to the Haitian people (Nov 5, 2022). Below is the Creole Sabbath message:

Vi n li Bib la ak mwen

12 Jou Priyè pou Fevriye 2024

FEVRIYE 2024
JOU PRIYÈ YO 


Se pou larivyè yo pran bat men yo. Se pou tout ti mòn yo pran chante ansanm sitèlman yo kontan. 9 Paske, l'ap vini pou l' jije tout moun ki sou latè! L'ap jije tout moun san patipri. L'ap jije tout pèp yo dapre sa yo merite (Sòm 98:8-9).

LJHP CREOLE

Feb 3,9,10,11,12,13,16,17,21,22,23,24​​​

Jezi Tanp Ofrann (Jesus Temple offering / Korban Heichal) sé ofrann pou mwa Adar (1,2) 5784. 
​​PRIYÈ: Seyè, mwen mandé w pou béni é prospéré tout moun ki bay ofrann nan non Jezi. Amen.

Adar (1 ak 2) 5784 komansé 10 Fevrye é lap fini 8 Avril 2024. Sé 12ièm ak 13ièm mwa, sézon viktwa pou moun Bondye yo, sézon défèt pou méchan yo. Alé nan paj GOD’s Calendar a pou wè jou priyè yo nan kalendrié Grégorien an. 

Fev 10 - Fev 29: Espri Adar ap dominé period sa.

Fev 3,9,10,11,12,13,16,17,21,22,23,24
Shebat: 24,30,
Adar I: 1,2,3,4,7,8,12,13,14,15

SABA MESAJ

VÈSÈ POU JODIA

Fev 1 - Fev 9: Espri Shebat ap dominé period sa.

Shlishi

TuesdayMardi
18 Adar I 5784Feb 27, 202427 Fev 2024


Jodia Chokhmah (Sajès)